ورق ژئوتکستایل

ژئوتکستایل ها ورقه های مصنوعی پلاستیکی هستند که نسبت به عبورسیالات و گاز نفوذپذیر می باشند و دربین ژئوسنتتیک ها بیشترین کاربرد را دارند . جهت ساخت ژئوتکستایل ها غالباً از پلی استر،پلی پـروپیلن و پلـی اتـیلن اسـتفاده میشود. ژئوتکستایل ها با کاربرد های مختلف دارای چند نقش عمده زیر می باشند: جداسازی تسلیح فیلتراسیون زهکشی حفاظت انواع ژئوتکستایل ژئوتکستایل بافته شده این الیاف به صورت رشته های منفرد و یا رشته هایی که بهم بافته شده اند، می باشند. گونه های بافته شده نسبت به بافته نشده، در شـرایط وزن مساوی (سطح/ وزن)، مقاومت کششی بیشتری دارد. کاربرد: پوشش محافظ لوله های انتقال کنترل کننده فرسایش روکش آسفال محافظ و زهکش چمن های مصنوعی محافظ لایه ژئوممبران فیلتراسیون ژئوتکستایل بافته نشده این نوع به علت شکل خارجی که دارند اغلب نمد (Felt) نامیده می شوند. و به صورت صفحاتی از تارهـای نخ که به صورت غیر منظمی بهم اتصال یافته اند، تولید می شوند. الیاف تشکیل دهنده، کوتاه، بلند یا پیوسـته مـی باشـند که از طریق جوش حرارتی یا مواد چسبنده در هم رفته بهم اتصال می یابند. آزمایشات نشان می دهند که ژئوتکستایل نبافته در مقابل پارگی نسبت به بافته شده، مقاومتر هسـتند. دلیـل ایـن امر درهم بودن الیاف در ژئوتکستایل نبافته است که باعث انتقال نیرو به تعداد الیاف بیشتری می گردد. کاربرد: تقویت کننده بستر فیلتر در دیواره های آب بند و سدهای خاکی مزایای استفاده از ژئوتکستایل ها به عنوان مصالح مصنوعی نسبت به مصالح دانه ای طبیعی دارای کنترل کیفیت بهتری می باشند. حتی در شرایطی که سنگ بستر نامناسب باشد، نصب آنها ساده و سریع صورت می گیرد. حجم خاکبرداری را کم کرده و مقدار مصالح دانه ای مورد نیاز را کاهش می دهند در صورت استفاده از آنها می توان از مصالح دانه ای ارزانتری استفاده کرداجرای آنها هم به افقی و هم به صورت عمودی به راحتی صورت می گیرد. یک لایه ژئوتکستایل می تواند به عنوان یک فیلتر دانه ای چند فازه عمل کند. عمر فراوان آنها در خاک با توجه به عدم تجزیه پذیری چند منظوره و چند نقشی بودن افزایش عمر مفید سازه کاهش قابل توجه در هزینه های مواد، نیروی کار و زمان در مرحله ساخت پروژه کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری پروژه مقاومت بسیار عالی در برابر صدمات حین کار و نصب کاربرد ژئوتکستایل ها در پروژه های عمرانی استفاده از آن به عنوان فیلتر، در این حالت ژئوتکستایل آب یا هر مایع دیگری را به خوبی و با سرعت کافی از خود عبور می دهد ولی از عبور ذرات جامد و سنگ ریز جلوگیری می کند. جهت تسلیح خاک از ژئوتکستایل استفاده می شود. خاک مسلح شده با تکستایل از نظر مقاومت کششی برشی و پیچشی و همچنین ظرفیت باربری به میزان قابل توجهی نسبت به خاکهای غیرمسلح برتری دارد. جهت احداث جاده بر روی زمینهایی که دارای خاک با ساختار ضعیف هستند، به راحتی نمی توان از روکش آسفالتی استفاده کرد. در اینگونه جاده ها آسفالت به راحتی ترک می خورد. جهت جلوگیری از ترک خـوردن آسـفالت بـر اثـر تغییر شکل حاصل از نیروهای وارده می توان از مسلح کننده ژئوتکستایل اسـتفاده نمـود. جهت جداسازی لایه های مختلف خاک از ژئوتکستایل به میزان وسیعی استفاده می­شود. این کاربرد تا حدود زیادی وابسته به خاصیت عدم عبور ذرات درشت خاک ضمن عبور سیالات از ژئوتکستایل می­باشد. همچنین جهت جداسازی دو

ایلیا

البرز > کرج

۰۲۱۸۸۰۲۸۸۶۸ - ۰۲۱۸۸۰۰۹۸۶۲ - ۰۲۱۸۸۰۰۳۶۲۱ - ۰۲۱۸۸۰۰۵۰۴۳ - ۰۲

فکس: ۸۹۷۷۰۸۲۷

Email

آدرس: تهران خیابان جهان ارا خیابان 27 پلاک 67 واحد 1 نبش کردستان

تعداد بازدید: ۲۲۶۵

به روز رسانی: امروز ۱۹:۰۴

شناسه آگهی: ۱۲۱۳۶۷۸

تازه های ورق ژئوممبران در کرج