انجام کلیه خدمات مالی و حسابداری

سلیمی: ۰۹۱۲۶۱۲۶۸۸۹ - ۰۹۲۲۸۰۶۳۰۸۶

انجام امورمالی و حسابداری تهیه صورتهای مالی تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده و عملکرد و صورت معاملات فصلی گواهی نامه ارزش افزوده تنظیم لیست بیمه و لیست مالیات حقوق تحریر دفاتر قانونی مشاور مالیاتی و تنظیم لوایح و دفاع در سازمان امور مالیاتی جهت مالیات ارزش افزوده و عملکرد مشاوره در تهیه گزارش حسابرسی جهت ارائه به بانکها - مناقصات و مزایدات مشاوره درتهیه گزارش حسابرسی جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی و مجامع عمومی مشاوره بیمه و تنظیم لایحه و دفاع در سازمان تامین اجتماعی طرح توجیهی جهت ارائه بع مراجع ذی صلاح

سلیمی

البرز > کرج

۰۹۱۲۶۱۲۶۸۸۹ - ۰۹۲۲۸۰۶۳۰۸۶

تعداد بازدید: ۲۷۴

به روز رسانی: ۲ روز پیش

شناسه آگهی: ۱۲۵۰۵۱۴

تازه های حسابداری و حسابرسی در کرج