نصب بنر در ارتفاع در کرج

نماشویی،پیچورولپلاک باطناب

پیچ و رولپلاک سنگ نما به... rope access نصب تابلو تبلیغاتی و  بنر در نمای ساختمان rope access نصب دریچه هود و هواکش در  ارتفاع با طناب rope access اجرای...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | بهروز