شستشوی نمای سیمانی در کرج

نماشویی،پیچورولپلاک باطناب

پیچ و رولپلاک سنگ نما به وسیله طناب و بدون داربست شستشوی  نمای ساختمان و نماشویی با طناب واتر... شیشه و کامپوزیت و سیمان در نماهای  سیمانی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | بهروز