شستشوی نمای ساختمان در کرج

نماشویی،پیچورولپلاک باطناب

پیچ و رولپلاک سنگ نما به وسیله طناب و بدون داربست شستشوی  نمای  ساختمان و نماشویی با طناب واتر... اب نمودن نما با طناب rope access

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | بهروز

پیچ و رولپلاک نما

پیچ و رولپلاک نما-نماشویی پیچ... سنگ و نصب سنگ : بیشترین معظل برای  ساختمان سازان پیچ و رولپلاک نما و پیچ و رولپلاک  نمای  ساختمان با طناب است. نماشویی...  شستشوی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | نعیم