اپوکسی نمای ساختمان در کرج

نماشویی،پیچورولپلاک باطناب

پیچ و رولپلاک سنگ نما به وسیله طناب و بدون داربست شستشوی  نمای  ساختمان و نماشویی با طناب واتر... هود و هواکش در ارتفاع با طناب rope access اجرای  اپوکسی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر