حسابداری و حسابرسی در کرج

تنظیم اظهارنامه وتنظیم دفاتر قانونی

انجام کلیه امورمربوط به تنظیم وارائه اظهارنامه ودفاترقانونی و انجام کلیه امور حسابداری وحسابرسی شرکت ها وموسسات تولیدی و بازرگانی و خدماتی تلفن کرج 34423292ه...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | فرید احمدیان

حسابداری مالیاتی - اظهارنامه عملکرد وارزش افزوده .

تنظیم اظهار نامه عملکرد و ارزش افزوده . تهیه گزارشات فصلی خریدوفروش . تهیه صورتهای مالی . انجام کلیه امور حسابداری (ثبت اسناد . تحریر دفاتر . گردش انبار مواد...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | مسعود