پیچورولپلاک،شستشونماباطناب - کرج

بهروزغلامی: ۰۹۳۳۹۴۴۶۵۷۵

رولپلاک سنگ نما این روش پس از اجرای سنگ کاری انجام میگرددوبدین صورت میباشد که به وسیله دستگاه دریل در چند نقطه سنگ پلاک سوراخی در آن ایجاد میگردد و سپس با جاگذاری رولپلاک در سوراخ سنگ ودیوار, سنگ با بستن پیچ به دیوار پشت آن مهار میگرددوجهت تثبیت بهتر سنگ از واشر نیز استفاده میشود.و نیز باید توجه داشت که پیچ و واشر مورد استفاده از نوع ضد زنگ استفاده گردد تا از پوسیدگی آن در مرور زمان جلوگیری شود پس از انجام پیچ و رولپلاک سنگ نما روی پیچ با بتونه همرنگ سنگ پوشیده میشود.

بهروزغلامی

البرز > کرج

۰۹۳۳۹۴۴۶۵۷۵

Email

آدرس: کرج

تعداد بازدید: ۴۵۷

به روز رسانی: ۲ هفته پیش

شناسه آگهی: ۸۱۹۰۱۷

تازه های پیچ و رولپلاک در کرج